" Betalab

Yükleniyor...

01.

Hakkımızda

Ülke genelinde sürekli büyüyen, yeni analiz kapsamları ve projeler üreterek sektörde öncü olmaktır.

Beta Tarımsal Analiz Laboratuvarı, deneyimli uzman kadrosunun sağladığı danışmanlık hizmetleri ile üstün kalite servislerini, zamanında ve güvenilir sonuçlarla iletme sözü verir. Verilerinin güvenilirliği ve kesinliği, müşterilerinin risk durumlarında daha doğru kararlar almasına yardımcı olurken, global yönetmeliklerin artan kalite ve güvenlik standartlarını karşılamalarına yardımcı olur.

LABORATUVAR YÖNETİMİ TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANNAMESİ

Faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesini, tarafsızlığın korunacağı şekilde yapılandırılmasını, yönetilmesini,

Müşterilerine bağımsız ve tarafsız davranmayı, hizmetlerini ve kurallarını müşteri farkı gözetmeden eşit olarak uygulamayı,

Laboratuvar personeli ile birlikte hizmet faaliyetlerinde; bağımsızlık ve tarafsızlık hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali ve diğer baskılardan kaynaklanan bir faaliyet içinde bulunmayacağını,

Personele hiçbir şekilde baskı ve telkinde bulunulmamasını,

Hizmet faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın öneminin anlaşılmasının sağlanmasını, çıkar çatışması olabilecek noktaların belirlenerek bunların yönetilmesini ve tarafsızlığın garanti altına alınmasını,

Hizmet faaliyetlerini yaparken ulusal ve uluslararası standartları esas alan eğitimli, saygılı ve yetkin personeli ile bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, açıklık, hızlılık ve gizlilik ilkelerine tam uyacağını taahhüt eder.

Ülke genelinde sürekli büyüyen, yeni analiz kapsamları ve projeler üreterek sektörde öncü olmaktır.

Önem Şenyürek

Genel Müdür

KALİTE POLİTİKASI

Ülke genelinde sürekli büyüyen, yeni analiz kapsamları ve projeler üreterek sektörde öncü olmaktır.

Kaliteli hizmet sunumu için gerekli tüm mali, teknolojik ve insan kaynağını şirket lehine kullanılmak üzere sağlamaktır.

Tarafsızlık, gizlilik ve doğruluk ilkelerine bağlı çalışmaktır.

Laboratuvar hizmetleri alanında yasalarla belirlenen görevlerini; TS EN ISO/IEC 17025 ilgili Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak tüm müşterilerinin ve personelinin beklentilerini karşılamaktır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı doğrultusunda; yetkinliği esas alacak bir yönetim sistemini sürdürmektir.

TS EN ISO/IEC 17025 kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi için sistemi düzenli olarak izlemek, gözden geçirmek, sürekli geliştirmektir.

Sürekli iyileştirme için; iç ve dış tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi toplantısı, eğitimler, müşteriden alınan geri besleme bilgileri gibi verileri kullanmaktır.

Sunduğu kaliteli hizmet anlayışını, yeterliliği kanıtlanmış personeliyle, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, ulusal/uluslararası kabul görmüş güncel standart metotları uygulamaktır.

Laboratuvar faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde risk analizleri hazırlayarak meydana gelebilecek durumlara karşı proaktif faaliyetleri hazırlamaktır.

Tüm laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve kendi işlerinde uygulamaları şartını benimsemesini sağlamaktır.

Ölçülebilir hedefler koyarak kalite yönetim sisteminin performansını periyodik olarak izlemek ve etkinliğini arttırmaktır.

Ülke genelinde sürekli büyüyen, yeni analiz kapsamları ve projeler üreterek sektörde öncü olmaktır.

Kaliteli hizmet sunumu için gerekli tüm mali, teknolojik ve insan kaynağını şirket lehine kullanılmak üzere sağlamaktır.

Tarafsızlık, gizlilik ve doğruluk ilkelerine bağlı çalışmaktır.

Laboratuvar hizmetleri alanında yasalarla belirlenen görevlerini; TS EN ISO/IEC 17025 ilgili Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak tüm müşterilerinin ve personelinin beklentilerini karşılamaktır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı doğrultusunda; yetkinliği esas alacak bir yönetim sistemini sürdürmektir.

TS EN ISO/IEC 17025 kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi için sistemi düzenli olarak izlemek, gözden geçirmek, sürekli geliştirmektir.

Sürekli iyileştirme için; iç ve dış tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi toplantısı, eğitimler, müşteriden alınan geri besleme bilgileri gibi verileri kullanmaktır.

Sunduğu kaliteli hizmet anlayışını, yeterliliği kanıtlanmış personeliyle, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, ulusal/uluslararası kabul görmüş güncel standart metotları uygulamaktır.

Laboratuvar faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde risk analizleri hazırlayarak meydana gelebilecek durumlara karşı proaktif faaliyetleri hazırlamaktır.

Tüm laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve kendi işlerinde uygulamaları şartını benimsemesini sağlamaktır.

Ölçülebilir hedefler koyarak kalite yönetim sisteminin performansını periyodik olarak izlemek ve etkinliğini arttırmaktır.